Müneccim Sadi Mescidi
Müneccim Sadi Mescidi
Müneccim Sadi Mescidi

Müneccim Sadi Mescidi

Çapa Tıp Fakültesi, Baruthâne Caddesi'nde bulunuyordu. Mescid, XVI. yüzyılda Kanûnî Sultân Süleyman'ın müneccimbaşı îshak Efendi tarafından yaptırılmıştır. Günümüze bir eseri ulaşmamıştır. Arsası Çapa Tıp Fakültesi ek inşaatına gitmiştir.