Nazmi Tekkesi Camii - Yavaşça Mehmet Ağa Camii
Nazmi Tekkesi Camii - Yavaşça Mehmet Ağa Camii
Nazmi Tekkesi Camii - Yavaşça Mehmet Ağa Camii
Nazmi Tekkesi Camii - Yavaşça Mehmet Ağa Camii
Nazmi Tekkesi Camii - Yavaşça Mehmet Ağa Camii

Nazmi Tekkesi Camii - Yavaşça Mehmet Ağa Camii

Şehremini,Tatlıpınar Caddesi ile Baruthâne Sokağının kesiştiği köşede bulunuyordu. Mescid, Çavuşbaşı Yavaşça Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştır. Mescidin minberini, tekkenin şeyhlerinden Nazmi Efendi koydurmuştur.Mescid fevkani idi.

Defterdar Atıf Mustafa Efendi tevhidhaneyi yıktırarak, mescid haline getirmiştir. Bugün arsası, Çapa Tıp Fakültesi tarafından istimlâk edilerek hastane binaları yapılmıştır.

2012 yılından bu yana Derneğimizce (İSTED) yapılan çalışmalar sonucu eser, boş alana tescil ettirilmiştir.