Abacı Mescidi
Abacı Mescidi
Abacı Mescidi
Abacı Mescidi

Abacı Mescidi

Samatya'da Davutpaşa İskelesi, Ispanakçı Viranesi sokağında bulunuyordu. Mescidin kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı belli değildir. Bugün izine rastlanmayan bu mescid, İstanbul'un 1895 Samatya yangınlarından birinde, birçok konak ve tarihi yapı ile birlikte yok olup gitmiştir.