Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)

Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)

Haliç Tersanesi’nin içinde 1730 yılında inşa ettirilen bu Mescid’in bânisi Tersane Emini Mehmet Emin Ağa’nın zevcesi Rabia Hatundur. Rabia Hatun Dolmabahçe Camii yanında bulunan Mehmet Emin Ağa sebili hazîresinde medfûndur.

Cumhuriyet yıllarında Mescid’in minaresi yıktırılıp Deniz Lisesi haline getirilmiştir.

553 yıllık Tersanecilik geleneğini yaşatacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi buradaki tarihi yapılar ve özgün taş havuzlar hakkında bazı düzenlemeler planlamaktadır. Taş havuzların projelendirilmesine 2008 Yatırım Programında başlanmıştır. Tescilli eski eserler için, röleve, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmalarına başlanmıştır. 2006 yılında otlar arasından Mescid’in kitabesi İSTED yöneticileri tarafından bulunup Osmanlıcadan bugünkü Türkçe’ye çevrilmiştir.  Aynı bölgede tescilli olmayan fakat önemine binaen tescili önerilerek projelendirilen "Kapı Üstü Mescidi ve Haziresi" çalışması yapılmıştır. 2007 yılı içinde projelendirilmiş ve Koruma Kurulu’na iletilmiş ve 2011 yılında ilgili Kurul’ca tasdik edilmiştir. Tesbit ,tescil ve ihya aşamalarında Mühendis Necat Selimoğlu beyin büyük katkıları olmuştur. 

Finansmanı İstanbul Valiliği Özel İdareden sağlanmış, ihyası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış ve 2013 yılında ibadete açılmıştır.