Piri Mehmed Paşa - Soğukkuyu Mescidi
Piri Mehmed Paşa - Soğukkuyu Mescidi
Piri Mehmed Paşa - Soğukkuyu Mescidi

Piri Mehmed Paşa - Soğukkuyu Mescidi

Zeyrek, Soğukkuyu sokağında bulunuyordu. Mescidin bânisi Yavuz Sultan Selim ve Kanuni’ye Sadrazamlık yapmış Piri Mehmed Paşa’dır. Altındaki sarnıç nedeniyle Soğukkuyu adıyla da anılmıştır. Arsasısının bir kısmı parka gitmiştir.

Uzun yıllar harabe halde kalan Mescid İSTED üyelerinden hayırsever Serhad Kalsın tarafından 2013 yılında ihya edilmiş ve ibadete açılmıştır.