Şeyhu'l-İslam Camii
Şeyhu'l-İslam Camii
Şeyhu'l-İslam Camii
Şeyhu'l-İslam Camii
Şeyhu'l-İslam Camii
Şeyhu'l-İslam Camii
Şeyhu'l-İslam Camii

Şeyhu'l-İslam Camii

Fatih, Şeyh Resmi Mahallesi, Otlukçu yokuşunda bulunuyordu. Mescid, Şeyh Resmi Mahmud tarafından yaptırılmıştır. Kendisi de müstakil türbesinde medfûndur. Mescid II. Abdülhamid devri Şeyhülislamı Cemaleddin Efendi tarafından kârgir bir şekilde ihya edilmiştir. 1918 yangınında tamamen yanmıştır. Vakıf Tahrir Defteri'nde, Mescid’in vakfının olmadığı fakat bazı şahısların Mescid için vakıflar bıraktığı zikredilmektedir. Günümüze sadece duvar kalıntıları ulaşmıştır. 

Derneğimizce(İSTED) 2 014 yılında ihyasına başlanmış olup 20 gün gibi kısa bir süre içerisinde duvarları bir insan boyunu aşmış, 2015 yılında da ibadete açılmıştır.