Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)
Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)
Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)
Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)
Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)

Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)

Hadika'da Eğrikapı Mescidi olarak geçen Camii, Fatih'te Eğrikapı Semti'nde Şişhane Sokağındadır. Banisi Sultan Mehmed'in avcıbaşısı Mehmed Bey'dir. Encümen kayıtlarında eserle ilgili olarak 1936 yılında yapılan kontrolle ilgili bilgiler mevcuttur.  Vakıf defterinde "Mahalle-i Mescid-i Çakırcı Başıüş-şehir Bi-Avcı Başı" şeklinde geçip, Mescid'in evkafı ve vakıfnamesi olmadığı belirtilmiştir.  Camii'nin yanında bulunan Sultan Şa'be Hazretleri'nin mezarı Sultan II. Mahmud devrinde bulunarak buraya sembolik bir mezar taşı dikilmiştir.  Bu sırada harap haldeki Avcı Mehmed Bey Mescidi de yeniden yaptırılmıştır.  Camii, tuğla minareli taş ve tuğladan duvar örgülü, kubbe duvarı eğri bir binadır. 

Vakıflar tarafından yıkıcılara satılarak 1933 yılında ortadan kaldırılmış, 1936 yılı geldiğinde ise Camii'den geriye sadece kıble duvarı kalmıştır. 1950 yılında da kalan Camii harabeleri yıktırılmıştır.

Derneğimiz (İSTED) tarafından takibi yapılan Camii’nin ihya çalışmaları, İstanbul Ticaret Odası’ndan  İrfan Altıner'ce sürdürülmektedir.