Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)
Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)
Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)
Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)
Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)
Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)

Avcı Bey Camii / Eğrikapı (1530)

Hadika'da Eğrikapı Mescidi olarak geçen Camii, Fatih'te Eğrikapı Semti'nde Şişhane Sokağındadır. Banisi Sultan Mehmed'in Avcıbaşısı Mehmed Bey'dir. Vakıf defterinde "Mahalle-i Mescid-i Çakırcı Başıüş-şehir Bi-Avcı Başı" şeklinde geçip, Mescid'in evkafı ve vakıfnamesi olmadığı belirtilmiştir.  Camii'nin yanında bulunan Sahabeden Şa'be Hazretleri'nin mezarı Sultan II. Mahmud devrinde bulunarak buraya sembolik bir mezar taşı dikilmiştir.  Bu sırada harap haldeki Avcı Mehmed Bey Mescid’i de yeniden yaptırılmıştır.  Camii, tuğla minareli taş ve tuğladan duvar örgülü, kubbe duvarı eğri bir binadır. 
Vakıflar tarafından yıkıcılara satılarak 1933 yılında ortadan kaldırılmış, 1936 yılı geldiğinde ise Camii'den geriye sadece kıble duvarı kalmıştır. 1950 yılında da kalan Camii harabeleri yıktırılmıştır.
Derneğimiz (İSTED) tarafından takibi yapılan Camii’nin ihyası hayırsever İrfan Altıner tarafından gerçekleştirilmiş ve 2022 yılında ibadete açılmıştır.