Lala Hayrettin Mescidi
Lala Hayrettin Mescidi
Lala Hayrettin Mescidi
Lala Hayrettin Mescidi

Lala Hayrettin Mescidi

Acem Ağa Mescidi olarak ta anılan eseri Arpa Emini (Hayvan yiyecekleri görevlisi)  olan Lala Hayrettin kiliseden mescide çevirerek ibadet edilecek hale getirmiştir.  Vakfı vardır.

Mescid, 1756 yılında Sadrazam Mehmet Sait Paşa tarafından tamir ettirilmiştir.

Kadro dışı bırakılan Mescid’in 1937 yılında minaresi yıktırılmış, Vakıflar idaresince arsası kiraya verilmiştir. Günümüze, duvar ve mihrab kalıntıları ulaşmıştır.

Derneğimiz (İSTED) tarafından tescil ve projelendirme aşamaları takip edilmiş, hayırsever Bilgili Ailesi tarafından ihya süreci başlatılmış, 2022 yılı Temmuz ayında ibadete açılmıştır.