Cibali İskelesi Mescidi
Cibali İskelesi Mescidi
Cibali İskelesi Mescidi
Cibali İskelesi Mescidi

Cibali İskelesi Mescidi

Fatih ilçesi, Haraçcı Kara Mehmet Mahallesinde, Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde, 2206 ada, 13 parseldeki Cibali İskelesi (Osmanzade Mehmet Efendi) Mescidi fevkanî ( Altı dükkânlı)dir. Arsası park ile kıyı arasındadır. Zamanla harap olmuş ve yıkılmıştır.

Derneğimizce (İSTED) yapılan Tarihsel Araştırma sonucu hazırlanan evrakla tescili için 2017 yılında ilgili Kurul’ca tescil ettirilmiştir. Temmuz 2018 itibariyle ihya projeleri onaylanmış olup ihyasını beklemektedir.