Emir Mescidi - Sirkeci
Emir Mescidi - Sirkeci
Emir Mescidi - Sirkeci
Emir Mescidi - Sirkeci
Emir Mescidi - Sirkeci
Emir Mescidi - Sirkeci
Emir Mescidi - Sirkeci
Emir Mescidi - Sirkeci

Emir Mescidi - Sirkeci

Emirler Camii ve Sirkeci Camii olarak da isimlendirilmiştir.
Bânisi 1760’lı yıllarda yaşayan Emîr Hâce Seyyid Mustafa Efendi’dir.
1955-1957 istimlâkleri sonucu Mescid yıktırılmış ticari alan olarak kullanılmıştır.
Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan çalışmalar sonucu ilgili Kurul’ca tescili yapılmış, projeleri çizilmiş, ihyası beklenmektedir.