Fatih Haydarane Mescidi
Fatih Haydarane Mescidi
Fatih Haydarane Mescidi

Fatih Haydarane Mescidi

Fatih ilçesi, 936 ada, 33 parseldedir. Horhor Caddesi, Kırma Tulumba Sokağında bulunuyordu. Mescid’in bânisi Sultan Bayezid devri devlet adamlarından Haydar Dede lakaplı Ali Haydar Efendi’dir. Yapının arsası, İstanbul Üniversitesi’nin mülkiyetinde görünmekte olup yanındaki hazire Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir. Vakfı vardır. Mescid’den günümüze hiçbir eser kalmamıştır.

Derneğimizce (İSTED) yapılan girişimler sonucu Mescid Temmuz 2018’de ilgili Kurul’ca tescil edilmiş, aynı yıl içinde İBB tarafından ihya projeleri hazırlatılmış ve ilgili Kurul’ca onaylanmıştır. Eseri ihya etmek amacıyla İstanbul Üniversitesi ile Derneğimiz, ihya etmek isteyen hayırsever ve yüklenici arasında 2020 yılında protokoller yapılmış, ruhsat aşamasında proje müellifi İBB’nin yeni yönetiminin onay vermemesi sebebiyle ihyaya başlanamamıştır. Daha sonra İBB kamu zararı oluşturacak şekilde ihyayı gerçekleştirmiş ve 2022 yılında Mescid ibadete açılmıştır.