Tophane Dâyezâde Camii
Tophane Dâyezâde Camii
Tophane Dâyezâde Camii
Tophane Dâyezâde Camii

Tophane Dâyezâde Camii

Camii, Beyoğlu ilçesi Çivici limanı yakınında set üstünde bulunmaktadır. Camii’nin bânisi Eminönü Yeni Camii’nin bâniyesi Hatice Turhan Sultan’ın kardeşi Yusuf Ağa’dır. Vakfiyesinin tarihi 1090 senesidir. 

 1184/1770 senesi başlangıcının altı gün öncesinde meydana gelen büyük yangında Camii tümüyle yanmıştır. Bunun üzerine I. Abdülhamid döneminin başlarında Tophane Nâzırı Ahmed Ağa bu eseri yeni baştan yaptırmıştır. Kârgir duvarlı, dikdörtgen yapılı, ahşap çatılı ve arka tarafı fevkânî olan bu Camii Cumhuriyet döneminde kadro harici bırakıldığından zamanla harap olmuştur. Halen Camii’nin ve bitişiğindeki hamamın duvarları önemli ölçüde mevcut ve ayaktadır.

Mescidin tesbit çalışmalarında Necat Selimoğlu ve Garip Sağlık'ın büyük emekleri geçmiştir.

20 Haziran 2018’de ilgili Kurul’ca projeleri onaylanmış ihyasını beklemektedir.