Alaca Mescidi/Azapkapı (1600)
Alaca Mescidi/Azapkapı (1600)

Alaca Mescidi/Azapkapı (1600)

Galata Tersane caddesi ile Üsküfçü sokağı'nın birleştiği köşedeydi. Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi tarafından 16, yüzyılda yaptırılmıştır.Kare planı kagir binanın üzerinde kiremit örtülü bir çatısı ile taş bir minaresi vardı.1957 yılında Azapkapı caddesi açılırken yıktırılmıştır. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarına işlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.