Aksaray Camcılar Mescidi
Aksaray Camcılar Mescidi
Aksaray Camcılar Mescidi
Aksaray Camcılar Mescidi
Aksaray Camcılar Mescidi
Aksaray Camcılar Mescidi
Aksaray Camcılar Mescidi
Aksaray Camcılar Mescidi

Aksaray Camcılar Mescidi

Camcılar Mescidi’nin diğer adı da Gureba Hüseyin Ağa Mescidi'dir. Gurebe Hüseyin Ağa mahallesinde Aksaray Yeraltı Çarşısı'nın hemen yanındaki tramvay yolu üzerinde park olarak kullanılan, içerisinde mahalle muhtarlığının bulunduğu alan Mescid alanıdır. Mescit 1894 depreminde yıkılmıştır. Sultan II. Abdülhamid devrinde dönemin üslubuyla fevkânî (iki katlı) olarak, yüksek pencerelerle tekrar ihya edilmiştir.

Minarenin köşesinde 1740 tarihli bir çeşmesi mevcuttu. Mescid ve çeşmeler 1956-1957 yıllarında yol yapım çalışması gerekçe gösterilerek 54 camiyle birlikte ortadan kaldırılmıştır. Fotoğrafların birinde Mescid'in üstünde yıkım yapan işçiler görülmektedir.

Hadikatü’l- Cevâmî‘de, “Bânisi Dört Bölük Ağalarından Gureba-i Yemin Ağası Hüseyin Ağa’dır. Kabri bilinmemektedir. Minberini Osman Efendi koydurmuştur. Aksaray’da olup mahallesi bulunmaktadır” diye kaydedilmektedir.

E.H. Ayverdi, vakıf defterinden, Bânî'nin Garip Yiğitler Ağası Şeyh Hüseyin Bin Hasan olduğunu tespitle 900 senesi (M.1494) tarihli vakfiyesine dikkat çekmektedir. Ayverdi’ye göre vakfiye Fatih’ten sonra tanzim edilmiş olmasına rağmen baniye bir köy verilmiş olması Hüseyin Ağa’nın fetihte yararlılık gösteren birisi olduğunu teyit etmektedir. 

Derneğimizce (İSTED) takibi yapılan Mescid’in ihya çalışmaları hayırsever İrfan Altıner tarafından sürdürülmüş ve 2023’te ibadete açılmıştır.