Hıfzıssıhha Revani Çelebi Mescidi
Hıfzıssıhha Revani Çelebi Mescidi
Hıfzıssıhha Revani Çelebi Mescidi

Hıfzıssıhha Revani Çelebi Mescidi

Banisi Edirne'li İlyas Efendi'dir. Yavuz Sultan Selim Han Tarbzon'da iken dahil-i hizmet-i devletleri olub, beraber İstanbul'a gelmişler, sonra Matbah-ı amire Kitabeti ve Matbah-ı emaneti ve Sürre(Kabe hediye kervanı) hazinesi emaneti gibi görevlerde istihdam olunmuşdur. Mescidin bina edilmesi esnasında Sultan Selim Han hazretleri oradan geçerken, bu mescidi bina eden kimdir deyü su'al buyurmağla, Revani kulunuzdur, deyü cevab verdiklerinde, latife yüzünden, hoş Ayasofya sen yılda bir mescid doğurursun, deyü buyurmuşlardır. Ve mülazımına mesken olmak üzere odalar dahi bina etmişdir.

16. yüzyıl yapısı olan mescit, 1908 yılında yanmıştır. Harap olan ve dört duvar halinde kalan mescit yıktırılarak yeri yol olarak kullanılmıştır. Yerinde eski Hıfzıssıhha Enstitüsü, şimdiki adı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Binası’nın bulunduğu Revani Mescidi’nin yıktırılışı Vefa semti tarihi içerisinde bilinç kaybı yaşandığını gösterir.Görünen minare Revani Çelebi Camiine aitti, daha sonra yıkıldı ve yerine şimdiki sağlık daire başkanlığı binası yapıldı, Bozdoğan kemerin hemen yanında arkasında ise Reşat Nuri sahnesi yapılmıştır.

Büyük Fatih-Cibali yangınında cami harap bir duruma gelmişti, yıllarca harap kaldı, daha sonra 1940'lı yıllardaki imar faaliyetleri sonucu yıkıldı.

Derneğimiz (İSTED) tarafından hazırlanan tarihsel araştırma dosyası ilgili Kurul'a gönderilmiş olup tescili beklenmektedir. 

20 Haziran 2018’de ilgili Kurul’ca tescili yapılmıştır.