Laleli Kızıltaş  - Yusuf Rıza Efendi Mescidi
Laleli Kızıltaş  - Yusuf Rıza Efendi Mescidi
Laleli Kızıltaş  - Yusuf Rıza Efendi Mescidi
Laleli Kızıltaş  - Yusuf Rıza Efendi Mescidi
Laleli Kızıltaş  - Yusuf Rıza Efendi Mescidi

Laleli Kızıltaş - Yusuf Rıza Efendi Mescidi

Aksaray yangınında yanan bu Mescid Hacı Mustafa Efendi'nin gayretleriyle tekrar yapılmış fakat 1930'lu yıllarda Vakıflar tarafından kadro dışı tutulup satılmıştır. Bu mescid, Ordu caddesi üzerinde 762 ada 25 parselde Laleli Camii'nin karşı köşesindedir. 1967'de yıktırılarak yerine dükkanlar yapılmıştır.

2011 yılında İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bu Mescid'in tekrar ihya edilmemesi için karar almıştır. 2014 yılında Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan tarihsel araştırmalar neticesinde tescil ettirilmiş olup, ihya projeleri Aralık 2018’de ilgili Kurul’ca onaylanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü arsasındaki dükkânları boşalttığında ihyası mümkün olacaktır.