Taksim Kışlası Camii
Taksim Kışlası Camii
Taksim Kışlası Camii
Taksim Kışlası Camii
Taksim Kışlası Camii

Taksim Kışlası Camii

Dönemin kroniklerinde ve arşiv kaynaklarında; Dergâh-ı âli Topçu Neferâtı Kışla-ı Hümâyunu, Beyoğlu Kışla-i Hümâyunu, Asâkir-i Mansûre Topçuları Kışlağı, Topçu Numûne Kışla-i Hümâyunu, geç dönemde ise İtfaiye Kışlası, Talimhâne Kışlası, Taksim Topçu Kışlası ve daha pratik olduğu için Taksim Kışlası olarak adlandırılan bu büyük askeri kompleksin,  III. Selim devrinde Galata kadılığına bağlı Beyoğlu mahallesinde 1804 yılı sonunda inşası yönünde karar alınmış ve 1805-1807 yılları arasında inşaat neredeyse bitme aşamasına gelmiştir. Ancak Mayıs 1807’de patlak veren Kabakçı İsyanı ve sonrasında yaşanan siyasi kriz nedeniyle kışlanın tali işleri tamamlanamamıştır. Tam manasıyla bitirilmesi ve fiilen hizmete açılması IV. Mustafa devrinde (29 Mayıs 1807-28 Temmuz 1808) gerçekleşmiştir.
Derneğimiz (İSTED) tarafından Tarihsel Araştırma Evrakı ile tescili için başvuruda bulunduğumuz İstanbul II Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden bir sonuç alamayınca konu ile ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurduk. Derneğimizce takibi yapılmaktadır.