Arabacı Beyazıt Camii
Arabacı Beyazıt Camii
Arabacı Beyazıt Camii

Arabacı Beyazıt Camii

Fatih ilçesi, Silivrikapı Caddesi ile Karakulak sokağının kesiştiği noktada bulunan Camii’nin bânisi, I. Selim zamanında yaşamış Arabacı Bayezıd olup giderleri Sultan Selim Camii Vakfı’ndan karşılanırdı.

Bugün arsası kalan Camii’nin projelendirme çalışmaları bitmiş, ihyası planlanan eserin ihyasını, 2021 yılı itibariyle İBB’nin yeni yönetimi durdurmuştur.