Arakiyeci Mehmet Ağa Mescidi
Arakiyeci Mehmet Ağa Mescidi
Arakiyeci Mehmet Ağa Mescidi
Arakiyeci Mehmet Ağa Mescidi
Arakiyeci Mehmet Ağa Mescidi

Arakiyeci Mehmet Ağa Mescidi

Üsküdar, Toptaşı Caddesi ile Harmanlık Sokağın birleştiği yerde olup 1500’lü yıllarda yaşamış Arakiyeci (Takkeci) Hacı Mehmet Ağa tarafından mescit olarak yaptırılmış, 200 yıl sonra Reisü’l-Küttap Abdullah Efendi’nin (Abdi Efendi) minber koydurmasıyla Camii haline gelmiştir. 1930 yılında harap hale gelen eser yıkılıp arsasına meşruta yapılmıştır.

Projelendirme çalışmaları bitmiş olup ihyası beklenmektedir.