Arpa Emini Mescidi
Arpa Emini Mescidi
Arpa Emini Mescidi
Arpa Emini Mescidi
Arpa Emini Mescidi

Arpa Emini Mescidi

Diğer adı da Emin-i Cev-Emin-i Cû Mescidi olan Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi yakınında 2113 ada, 28 parseldeki Arpa Emini Mescidi’nin bânisi 1542’de vefat eden Defterdar Mustafa Efendi’dir. 1532 tarihli Vakfiye’si vardır. Bu zât, Şehzadebaşı Kalenderhâne Camii’ne bitişik bir de Mekteb yaptırmış olup orada medfûndur. 1930’lu yıllarda Mescid kadro dışı bırakılıp arsası ile birlikte satılığa çıkarılmıştır.

Tescilli olan eserin 2023 yılı itibariyle bir hayırsever tarafından ihya çalışmalarına başlanmış ve ihyası bitmek üzeredir.