Cezayirli Hasanpaşa Kulesi
Cezayirli Hasanpaşa Kulesi
Cezayirli Hasanpaşa Kulesi
Cezayirli Hasanpaşa Kulesi
Cezayirli Hasanpaşa Kulesi

Cezayirli Hasanpaşa Kulesi

"Palabıyık'' lakabıyla da anılan Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın, aslen Kafkasyalı olduğu tahmin ediliyor. Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşının devam ettiği 1738 yılında, Yeniçeri Ocağı'na kaydoldu ve bazı muharebelere katıldı. Belgrad'ın kuşatılması sırasında gayret ve cesaret gösterdi. 1761 yılının nisan ayında ''kalyon kaptanı'' olarak Osmanlı donanmasına giren Cezayirli Hasan Paşa, 1762'de ''riyale'', 1766'da ''patrona'' ve bir yıl sonra da ''kapudane'' rütbesine yükseldi.

Poyraz Köyü’nün kuzeydoğusunda bulunan Hasanpaşa Kulesi, Boğaz’ın Karadeniz girişine hâkim bir noktadadır .Cezayirli Hasan Paşa’ya Boğaz’ı koruma görevi verilmesiyle birlikte eski kalelerin tahkimi yanında yeni yapılar da inşa ettirmiştir. 1781–1782 yıllarına ait Cevdet Paşa’nın tarih notlarında Cezayirli Hasan Paşa boğaz girişindeki bütün kalelerde her gece nöbet bekleme esası koydurdu (Irmak ve Çağlar, 1994). Yapının yapım yılı tam olarak bilinmese de bahsedilen yıllarda Poyraz Kalesi’ne ek bir gözetleme imkânı sağlaması için Hasanpaşa Kulesi’nin yapıldığı düşünülebilir.

Derneğimiz (İSTED) tarafından 2017 yılında yapılan başvuru sonucunda tescili yapılmıştır.