Evliya Mescidi
Evliya Mescidi

Evliya Mescidi

Camii; Üsküdar, Evliya Hoca Mahallesi'nde, eski ismi Kurtoğlu, yeni ismi Kuşoğlu Yokuşu olan yol ile Evliya Hoca Sokağı'nın birleştiği yerde ve Kuşoğlu Yokuşu'nun sol köşesinde ve set üzerindedir. 

Bânisi Evliya Mehmet Efendi, Sultan IV. Murat’ın imamıdır. Vefa’daki Koca Mimar Mehmet Ağa Camii’ne imam olarak atanmıştır. 1600’lü yıllarda yaptırılan Camii, 1925’te yıktırılmıştır. Bugün yalnız Evliya Hoca'nın açık türbesi durmaktadır.

2017 yılında tescil ettirilen Camii’nin ihya projeleri çizilme aşamasındadır.