Lala Hayrettin Mescidi
Lala Hayrettin Mescidi
Lala Hayrettin Mescidi

Lala Hayrettin Mescidi

1484 tarihinde yaptırılan ve Acem Ağa Mescidi olarak ta anılan eserin bânisi Arpa Emini (Hayvan yiyecekleri görevlisi)  olan Lala Hayrettin’dir. Vakfı vardır.

Mescid, 1756 yılında Sadrazam Mehmet Sait Paşa tarafından tamir ettirilmiştir.

Kadro dışı bırakılan Mescid’in 1937 yılında minaresi yıktırılmış, Vakıflar idaresince arsası kiraya verilmiştir. Günümüze duvar ve mihrab kalıntıları ulaşmıştır.

Derneğimiz (İSTED) tarafından tescil ve projelendirme aşamaları takip edilmiş, hayırsever Melih BİLGİLİ tarafından ihya süreci başlatılmıştır.