Sarayburnu Tıbbiye - Yedekçiler Mescidi
Sarayburnu Tıbbiye - Yedekçiler Mescidi
Sarayburnu Tıbbiye - Yedekçiler Mescidi
Sarayburnu Tıbbiye - Yedekçiler Mescidi
Sarayburnu Tıbbiye - Yedekçiler Mescidi
Sarayburnu Tıbbiye - Yedekçiler Mescidi

Sarayburnu Tıbbiye - Yedekçiler Mescidi

Diğer adı da Bostancı Tabhâne Mescidi’dir. Topkapı Sarayı’nın deniz surları dışında, Değirmenkapı yakınında sahilde yer almaktaydı. Bânisi Sultân Süleyman Hân olup, bostancıların hastaları için binâ olunmuştur. 19. YY. Başlarında Melling'in yaptığı İstanbul gravürlerinden birinde bu Mescid görülür. Yedekçiler mescidi, dikdörtgen planlı, kâgir yapılı ve üstü kiremit örtülü, ahşap çatılı, küçük bir yapı idi.

1930’lara kadar kullanılagelen ibadethane, bu tarihlerde kadro dışı bırakılmış, 1945’ten sonra minaresi yıktırılmış, 1957’de sahil yolu yaptırılırken de yolda kalmamasına rağmen, binası tümü ile ortadan kaldırılmıştır.

2013 yılında Derneğimizce (İSTED) yapılan girişimler sonucu tescili yaptırılmış, projelendirmesi çalışmaları bitmiş olup ihyası beklenmektedir.