Alaca Tekke - Yanık Minare Mescidi
Alaca Tekke - Yanık Minare Mescidi
Alaca Tekke - Yanık Minare Mescidi

Alaca Tekke - Yanık Minare Mescidi

Alaca Tekke - Yanık Minare Mescidinin diğer isimleri de Sıra Selviler Tekkesi, Sultan 3. Osman Tekkesi Mescidi ve Ahmet Efendi Tekkesidir. Otakçılarda Fethi Çelebi Camii civarında 1494 tarihinde Şeyh Ahmet Nakşibendi tarafından inşa ettirilmiştir. Sultan 3. Osman, Eyüb Sultan'a kılıç kuşanmaya gelirken harap haldeki bu camiinin ihya edilmesini ferman buyurmuştur. Bugün mescidden yanlız arsası kalmıştır. Derneğimizce yürütülen tarihsel araştırmalar sonucu tesbiti yapılmıştır. Tescil ve ihya işlemleri Vardarlı Vakfı tarafından sürdürülmek üzere bu vakfa devri yapılmıştır.