Aydınoğlu Camii
Aydınoğlu Camii
Aydınoğlu Camii
Aydınoğlu Camii

Aydınoğlu Camii

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 17 ada, 14 ve 15 parseldeki Aydınoğlu Camii halk ağzında Salkım Söğüt Tekkesi ve Saçlı Emir Zaviyesi olarak ta geçer. Eseri ilk olarak Kasım Çavuş isimli bir hayırsever Mescid olarak yaptırmış ve depremden yıkılınca yerine II. Bayezıd devri âlimlerinden Saçlı Emir bir zâviye inşa ettirmiştir. 

1934 yılında Ayasofya müze haline getirildikten sonra müze müdürü burayı temelleri kalmayacak şekilde 1935’te yıktırmıştır.

Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan arşiv çalışmaları sonucu Haziran 2018’de yeterli bilgi, belge ve fotoğrafla eserin ihya amaçlı tescili için ilgili Kurul’a müracaat edilmiş ve Ekim 2018’de tescil ettirilmiştir.