Beyoğlu Asma Mescidi  / Asmalı Mescid
Beyoğlu Asma Mescidi  / Asmalı Mescid
Beyoğlu Asma Mescidi  / Asmalı Mescid
Beyoğlu Asma Mescidi  / Asmalı Mescid

Beyoğlu Asma Mescidi / Asmalı Mescid

İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Asmalı Mescid Mahallesi, 312-374 ada, 26-1 parsel Asma Mescidi/Asmalı Mescid’in bugün bir mezar yerinden başka hiçbir iz kalmamıştır. Mescid Beyoğlu ilçesi, Asmalı Mescid Sokağı ile Minare Sokağın kesiştiği noktada bulunmaktaydı. O dönemde anayol üzerinde bulunmasından dolayı Asma Mescidi adı verilmiştir. Mescid’in  bânisi, Sultan II. Bayezid döneminde Tersâne’de Kalafatçıbaşı (Gemi ziftlemecisi) bulunan Yunus Ağa’dır. Mescid, 1845 tarihli Mühendishane Haritasında da yer almaktadır. (Pafta: B.03)

Asmalı Mescid sokağının adı 1934 tarihli şehir rehberinde de yer almaktadır. Karşısındaki sokağın adı da Mezarlık Sokak (Bugünkü Oteller Sokağı) olarak yer almaktaydı. Bu durumda Mescid’in karşısında mezarlık bulunduğu, muhtemelen mezarlığın tamamen yok edilmiş olan eski Tepebaşı mezarlığının devamı olduğu anlaşılmaktadır. Bugünkü Minare Sokağı da muhtemelen Mescid’in minaresinin bulunduğu yönü göstermektedir. Mescidin minaresinin Minare Sokağının sol köşesinde yer alan kâgir İlyas Bey apartmanın bulunduğu noktada olduğu varsayılmıştır. Zira bu apartman, Asmalı Mescid Sokağına nazaran set üstü teşkil eden bir bahçe vardı. Ve İlyas Bey apartmanına buradan basamakları aşınmış bir merdivenle çıkılırdı. (Koçu, İA, 1959:II/1128-1129, Öz, 1997:II/6)

Hadika’da Camiin yakınında yer aldığı söylenen 1153 tarihli Beşîr Ağa çeşmesi Sofyalı Sokağı köşesindeki Kamhi apartmanının altında kalmıştır. Halen kitabesi gözükmektedir. Çeşmenin sarnıç kapısı 1950 yılında örülerek kapatılmıştır.

Derneğimiz (İSTED) tarafından Temmuz 2018’de yeterli Araştırma Evrakı ile ilgili Kurul’a müracaat edilmiş ve tescil ettirilmiştir.