Beyoğlu İmam Emir Ali Camii
Beyoğlu İmam Emir Ali Camii
Beyoğlu İmam Emir Ali Camii

Beyoğlu İmam Emir Ali Camii

Beyoğlu ilçesi, Cihangir Mahallesi, 658 ada, 52 ve 39 parsellerdeki İmam Emir Ali Camii’nin bânisi Seyyid Yahya’dır. 1881’de Behram Ağa tarafından onarılmıştır. 1940’lı yıllarda yıktırılmış ve yerine binalar yapılmıştır.

Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan araştırmalar sonucu gerekli belgelerle ilgili Kurul’a taşınarak ihya edilmesi için müracaat edilmiş ve Aralık 2018’de tescili yapılmıştır.