Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Camii
Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Camii
Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Camii
Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Camii

Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Camii

Mescid Beyoğlu ilçesi, Cihangir mahallesi, Alçakdam sokağında yer almaktaydı. Bânisi Tophane Kılıç Ali Paşa Camii'nin inşaatında kâtiplik hizmetini yürüten Pürtelâş Hasan Efendi'dir. Kılıç Ali Paşa Camii 16. yüzyılda yapıldığına göre, bu Camii de aynı dönemde inşaa edilmiştir.  Sonradan müceddeden (yenilenerek) ihyâ edilmiş olan Camii kare planlı olup, duvarları kârgir, çatısı ahşap ve minaresi kesme tuğladandı. Alçakdam yokuşu üzerindeki bu eser 1940’lı yıllarda yıktırılmıştır.

2017 yılında Derneğimiz (İSTED) tarafından tarihsel araştırma dosyası ile ilgili Kurul'a tescil için başvurulmuştur. Haziran 2018'de İlgili Kurul'ca tescil edilmiştir.