Eminönü Balık İskelesi Tekkesi Mescidi
Eminönü Balık İskelesi Tekkesi Mescidi

Eminönü Balık İskelesi Tekkesi Mescidi

Balıkpazarı Tekkesi Mescidi olarak ta bilinir. Eminönü’nde, Galata Köprüsü ile Zindanhanı arasındaydı.
Sultan II. Mustafa zamanında inşa edilen Mescid, Sultan III. Selim’in vezirlerinden Vezir İzzet Paşa tarafından fevkâni (altı dükkânlı ikinci katta) olarak ihyâ edilmiştir. 1936 yılında Eminönü Meydanı’nı genişletme bahanesiyle yıktırılmıştır.
Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan çalışmalar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın katkıları sonucu ilgili Kurul tarafından 2017 yılında tescili yapılmıştır.