Fatih Çürük Elma Camii
Fatih Çürük Elma Camii

Fatih Çürük Elma Camii

İstanbul ili, Fatih ilçesi, 477 ada, 65 parseldeki fevkânî (iki katlı) diğer adı da Odunkapısı Mescidi olan Camii’nin bânîsi Bakkal el-Hâc Salih Ağa’dır. Mescid, Sultan II. Mahmud’un başkadını Nevfidan Kadın tarafından ihya edilmiştir. 1936’ya kadar açık olan camii tasnif dışı bırakılmıştır.

Çürük Elma Camii’nin özgün yerinden 371 ada 9 parselin bir kısmına taşınarak ihya amaçlı tescili için ilgili Kurul’a 2018 Haziran ayında Derneğimiz (İSTED) tarafından hazırlanan Tarihi bilgi, belge ve fotoğrafla müracaat edilmiş, 2019 yılında tescil edilmiştir.