Fındıklı Perizad Hatun/Hatuniye Mescidi
Fındıklı Perizad Hatun/Hatuniye Mescidi
Fındıklı Perizad Hatun/Hatuniye Mescidi
Fındıklı Perizad Hatun/Hatuniye Mescidi

Fındıklı Perizad Hatun/Hatuniye Mescidi

Beyoğlu ilçesi, 33 ada, 4 parseldeki Hatuniye Mescidi’nin diğer adı da Fındıklı Tekkesi Mescidi’dir. Mescid’in bâniyesi Bahriye Emirleri’nden Arab Ahmed Paşa’nın zevcesi Saraylı Perizad Hatun’dur. 1600 tarihli Vakfiyesi vardır. 1823 yangınında zarar gören Mescidi Kaptan-ı Derya Mehmet Hüsrev Paşa tamir ettirmiştir. 1956’da yol genişletme bahanesiyle yıktırılmıştır.

Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan çalışmalar sonucu yeterli bilgi, belge ve fotoğrafla Şubat 2018’de ilgili Kurul’a müracaat edilmiş ve tescil ettirilmiştir. Beyoğlu Belediyesi tarafından İmar Planlarına işlenmesi beklenmektedir.

Projelendirme çalışmaları bitmiş, ihyası planlanan eserin ihyasını, 2021 yılı itibariyle İBB’nin yeni yönetimi durdurmuştur.