Yenikapı Malkoç Süleyman Ağa Camii
Yenikapı Malkoç Süleyman Ağa Camii

Yenikapı Malkoç Süleyman Ağa Camii

Sultan Mustafa Vakfı yoluyla mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kâtip Kasım Mahallesi, 821 Ada, 1-7 parselde idi. Yukarıdaki 1953 yılına ait belgede görüldüğü gibi Camii sebepsiz yıktırılmıştır. Yerine Yenikapı Çakıl Gazinosu yaptırılmıştır. 2000’li yıllarda arsasının bir kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından özel bir firmaya satılmıştır.

2015 yılında Derneğimiz tarafından tesbiti yapılan Camii’nin gerekli Tarihsel Araştırma Belgeleri ile satılan kısmının kamulaştırılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ve tescil edilmesi hususunda da ilgili Kurul’a başvuruda bulunulmuştur. Eylül 2018’de tescil ettirilmiştir.