Piri Mehmet Paşa  - Soğukkuyu Medresesi
Piri Mehmet Paşa  - Soğukkuyu Medresesi
Piri Mehmet Paşa  - Soğukkuyu Medresesi
Piri Mehmet Paşa  - Soğukkuyu Medresesi

Piri Mehmet Paşa - Soğukkuyu Medresesi

Zeyrek, Soğukkuyu sokağında 1000 ada, 53 parselde bulunuyordu. Eserin bânisi Yavuz Sultan Selim ve Kanuni’ye Sadrazamlık yapmış Piri Mehmed Paşa’dır. Altındaki sarnıç nedeniyle Soğukkuyu adıyla da anılmıştır. 1940’lı yıllarda harabe hale getirilmiştir.

Yanındaki Piri Mehmed Paşa Camii Derneğimiz üyelerinden Serhat Kalsın tarafından 2013 yılında ihya edilmiştir.

04/10/2012 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda “Anıt Eser taraması ile” tescilli olarak konturlara işlenerek Anıt Eser taraması ile KAUİP’na aktarılmıştır.