Saraçhane Karagöz Mescidi
Saraçhane Karagöz Mescidi
Saraçhane Karagöz Mescidi

Saraçhane Karagöz Mescidi

Karagöz Mescidi, Muhtesip Karagöz Mescidi olarak da anlır. Bugün Saraçhane'de Arkeolojik Park olarak bilinen parkta bulunmaktaydı. Muhtesip Mehmet Bey tarafından 1480'li yıllarda inşaa edilmiştir. Zamanla harap olan Mescit 1930 yılında ibadete kapatılmış, 1953 yılında kilisenin arkeloji kazılarının yapılabilmesi için yıkılmıştır.

Derneğimiz'ce (İSTED) yapılan çalışmalar sonucu ilgili Kurul'ca tescili yapılmış, projesi onaylatılmış olup ihya süreci beklenmektedir.