Sultanahmet Kabasakal Mescidi
Sultanahmet Kabasakal Mescidi

Sultanahmet Kabasakal Mescidi

Bânisi Müteferrikbaşı (Padişahın harcama vb. işlerini yürüten) Sinan Ağa’dır. İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sultanahmet Mimar Mehmet Ağa Caddesi ile Torun Sokağın kesiştiği noktada Arasta Çarşı Sokak, 65 ada, 2-3 parseldedir. 

Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan Tarihi araştırmalar neticesinde bulunan 72 adet belge ile ilgili Kurul’a yapılan başvuru sonucu Kasım 2017 yılında tescili yapılmıştır. 

Ocak 2019’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün girişimleri sonucunda ilgili Kültür Bakan Yardımcısı’nın başkanlığında toplanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun kararıyla tescil kaydı iptal ettirilmiştir.

Derneğimiz (İSTED) tarafından hukûkî girişimler sürdürülmektedir.