Voynuk Şucaaddin Camii
Voynuk Şucaaddin Camii
Voynuk Şucaaddin Camii
Voynuk Şucaaddin Camii

Voynuk Şucaaddin Camii

İstanbul, Unkapanı, İMÇ  4. ve 5. Blokları arasındaki diğer adı da Arabacılar Camii olan Voynuk Şücaattin Mescidi, Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Voynuk İbrahim Şücaattin tarafından yaptırılmıştır. Voynuk, Osmanlı ordusunda süvarilerin atlarına bakanlara verilen bir ünvandır. Vakfı vardır.

1958 yılında sebebsiz olarak yıktırılmıştır. Yıkım ile ilgili sorumlu olan dönemin İstanbul Valisi hakkında şikâyette bulunulmuş lâkin Mescid ihya edilememiştir.

2017 yılında Derneğimiz (İSTED)  tarafından gerekli bilgi, belge ve fotoğraflarla ilgili Kurul’a yapılan başvuru ile Nisan 2018’de tescili yapılmıştır. 2019 yılında projeleri Derneğimizce hazırlanmaktadır.