Beyazıt Hatice Usta Mescidi
Beyazıt Hatice Usta Mescidi
Beyazıt Hatice Usta Mescidi

Beyazıt Hatice Usta Mescidi

Bayezıd Meydanından Şehzadebaşı’na giderken küçük yer altı geçidinin hemen solundaki 1945 yılına kadar ibadete açık olan ve diğer adı da Yahni Kapanı Camii olan  Hatice Usta Mescid’inin bâniyesi Daru’s-Saade Ağası Maktül Beşir Ağa’nın câriyelerinden Hatice Usta’dır. Eser fevkanî (iki katlı) olup yanında çeşme bulunmaktaydı.

Eser uzun süre harap durumda iken 1956 yılında yıktırılıp yerine Elektrik İdaresi binası yaptırılmıştır.

2012 yılından bu yana Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan çalışmalar ve girişimler sonucu Eser ilgili Kurul tarafından 2018 yılında tescil ettirilmiştir.