Eyüpsultan Emir Buhari Camii
Eyüpsultan Emir Buhari Camii
Eyüpsultan Emir Buhari Camii

Eyüpsultan Emir Buhari Camii

İstanbul, Eyüp Sultan ilçesi, Münzevi Caddesi ile Değirmen Sokağın köşesindeki Emir Buhârî Camii’nin bânisi II. Beyazıd devrinde yaşamış Şeyh Ahmed Nakşîbendi’dir. 1845’te tamir gören ve Vakfiyesi de olan eserden günümüze birkaç kabir taşı kalmıştır. Camii’nin alanı işgal edilmiştir.

Derneğimizce (İSTED) yapılan çalışmalar sonucu Camii’nin şu an yerinin müsait olmaması nedeniyle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 922 Numaralı İlke Kararı Kapsamında 116 ada, 43 parsele taşınarak ihya amaçlı tescili için yeterli Tarihî Araştırma Evrakı ile Nisan 2018’de ilgili Kurul’a müracaat edilmiş olup Temmuz 2018’de tescil ettirilmiştir.