Eyüp Vezirtekke Minare ve Mescidi
Eyüp Vezirtekke Minare ve Mescidi
Eyüp Vezirtekke Minare ve Mescidi

Eyüp Vezirtekke Minare ve Mescidi

Eyüp Sultan İlçesi, 355 ada 19-20 parsellerdeki Vezir Tekke ve Mescidi’ni Sadraazam Safranbolulu Hacı Mehmet İzzet Paşa 1795-1798 yılları arasındaki sadraazamlığı sırasında yaptırmıştır.

Bakımsız haldeki eser 2000’li yıllarda Belediye tarafından onarılmış yalnız Mescid kütüphane olarak kullanıma açılmıştır. 

Derneğimizce (İSTED) 2012 yılından bu yana Vakıflar, Belediye ve ilgili Kurul’a defalarca Mescid ve minarenin tescili ve vakfediliş amaçları doğrultusunda fonksiyon verilmesi hususunda girişimlerde bulunulmuştur.