Fatih Öksüzce Mescidi
Fatih Öksüzce Mescidi
Fatih Öksüzce Mescidi

Fatih Öksüzce Mescidi

Diğer adları Öksüzce Hatib Mescidi, Akarca Mescidi, Gümrük Başkâtibi Mehmet Efendi Mescidi olan İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hasan Halife Mahallesi, 2029 ada, 21 parseldeki Öksüzce Mescidi’nin bâniyesi Kanûnî Sultan Süleyman dönemi saray mürebbiyelerinden Dâye Hâtun’dur. Mescid, 1625 yılında Gürcü Mehmet Paşa tarafından onarılmıştır. Vakfiyesi olan eser 1939 yılında kadro dışı bırakılarak yıkıma terk edilmiştir.

Öksüzce Mescidi’nin parseline sehven Kültür Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 18/XI/1978 tarih, 10798 Sayılı Kararı’yla Aynalı Çeşme Mescidi olarak tescil edilmiştir. 

Derneğimizce (İSTED) yapılan çalışmalar sonucunda gerekli Tarihî Araştırma Evrakı ile Mescid’in tescili için ilgili Kurul’a Mayıs 2018’de müracaat edilmiş olup Temmuz 2018’de tescil ettirilmiş, 2023 yılı itibariyle Fatih Belediyesi tarafından projeleri çizdirilmektedir.