Fatih Sarı Güzel Mescidi
Fatih Sarı Güzel Mescidi
Fatih Sarı Güzel Mescidi
Fatih Sarı Güzel Mescidi

Fatih Sarı Güzel Mescidi

Diğer adı Çıkrıkçı Kemaleddin Mescidi olan İstanbul ili, Fatih ilçesi, 2038 ada, 40, 42 parsellerdeki 1485 tarihli Vakfiyesi olan Sarıgüzel Mescidi’nin bânisi Çıkrıkçı Kemaleddin Bey’dir. Mescid’e Sarı Güzel adının verilişine sebeb olarak; Fatih, II. Beyazıd ve Yavuz Sultan Selim devri âlimlerinden Sarı Gez (Sarı Gürz) Nureddin Efendi’nin bu Mescid’in yanında evinin bulunması olduğu rivayet edilir. Mescid, 1944 yılında yok edilerek arsa haline getirilmiştir.

Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen Tarihî Araştırma Evrakı ile Mescid’in tescili için Nisan 2018 ilgili Kurul’a müracaat edilmiş olup Temmuz 2018’de tescil ettirilmiştir.