Hacı Hasan Efendi (Zeytûnî) Camii
Hacı Hasan Efendi (Zeytûnî) Camii
Hacı Hasan Efendi (Zeytûnî) Camii
Hacı Hasan Efendi (Zeytûnî) Camii

Hacı Hasan Efendi (Zeytûnî) Camii

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Unkapanı, Ayazma Caddesi, 544 ada, 77 parsel Hacı Hasan Efendi (Zeytûnî) Camii’nin bânisi Hüseyin Ağa’dır. Yangın geçiren eseri daha sonra Vakfı da olan tüccardan Rizeli Hasan Efendi fevkanî (İki katlı) ve kârgir olarak yaptırmıştır. 1955 yılında yol genişletme bahanesiyle yıktırılmıştır. 

Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan arşiv çalışmaları sonucu Haziran 2018’de yeterli bilgi, belge ve fotoğrafla eserin ihya amaçlı tescili için ilgili Kurul’a müracaat edilmiş, 2019 yılında tescil edilmiştir.