Kepenekçi İshak Mescidi
Kepenekçi İshak Mescidi
Kepenekçi İshak Mescidi
Kepenekçi İshak Mescidi

Kepenekçi İshak Mescidi

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Saraç İshak Mahallesi, 732 ada, 3 parseldeki diğer adı da Kepenek Mescidi olan Kepenekçi İshak Mescidi’nin bânisi 17. yüzyılda yaşamış İshak Ağa’dır. 

Mescidin bir kısmı 1955 yılında yola katılmış, bir kısmı da Maliye Muhasebe Okulu’nun bahçesine ilhak edilmiştir. 

Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan arşiv çalışmaları sonucu Haziran 2018’de yeterli bilgi, belge ve fotoğrafla732 ada, 3 parseldeki eserin 732 ada 5/6 parselde ihyasına yönelik tescilinin yapılması için ilgili Kurul’a müracaat edilmiştir.