Kumkapı Musalla Mescidi
Kumkapı Musalla Mescidi
Kumkapı Musalla Mescidi
Kumkapı Musalla Mescidi

Kumkapı Musalla Mescidi

Fatih ilçesi, Kâtip Kasım Mahallesi, Güvenlik Caddesi, 782 ada, 25 parseldeki 1590 yılında inşa edilen Musalla Mescidi’nin bânîsi Sadrıazâm Ferhad Paşa’dır.

1900’lü yıllarda yıkılan Mescid’in ve yanındaki Medrese’nin arsasına 1939 yılında Kâtip Kasım İlkokulu yapılmıştır.

Derneğimiz (İSTED) tarafından 2017 yılında tesbiti yapılan Mescid’in tescili hususunda gerekli belge, bilgi ve fotoğrafla ilgili Kurul’a müracaat edilmiştir.