Papazoğlu Mescidi
Papazoğlu Mescidi
Papazoğlu Mescidi
Papazoğlu Mescidi

Papazoğlu Mescidi

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Unkapanı, 1036 ada 4 parsel Papazoğlu Mescidi’nin bânisi 16. yüzyılda yaşayan Mustafa Paşa’dır. Minberini Kazasker Mehmed Efendi koydurmuştur. 1735-1736 yılında ihya edilmiştir. 

Merhum Semavi Eyice yol açma çalışmaları sebebiyle yıktırılması üzerine “…güzel ve itinalı duvar örgüleri, şehrin sokak durumuna uydurulmuş şekli ve bilhassa minaresinin yerleştirilişi bakımlarından değişik bir eser olan bu yapının yıktırılması ile İstanbul değerli, küçük anıtlarından birini kaybetmiştir.” der.

Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan arşiv çalışmaları sonucu Haziran 2018’de yeterli bilgi, belge ve fotoğrafla 1036 ada 4 parseldeki eserin 1030 ada, 10 parsel içerisinde ihya amaçlı tescili için ilgili Kurul’a müracaat edilmiş ve tescili sağlanmıştır.