Rumeli Hisari Nalbûrî Tekkesi Mescidi
Rumeli Hisari Nalbûrî Tekkesi Mescidi
Rumeli Hisari Nalbûrî Tekkesi Mescidi

Rumeli Hisari Nalbûrî Tekkesi Mescidi

Sarıyer ilçesi, Rumelihisarı Mahallesindeki Mescid’i n 1763 tarihli Vakfiyesi vardır. Bânisi Nakşibendî şeyhi Nalbur Mehmed Efendi ‘dir. 1950’li yıllarda Rumelihisarı içindeki mahallelerin yıkımı esnasında tekke ve mescid de yıkılmıştır.

Derneğimizce (İSTED) yapılan çalışmalar sonucunda gerekli Tarihsel Araştırma evrakı ile ilgili Kurul’a tescil edilmesi için Mayıs 2018’de müracaat edilmiş olup Temmuz 2018’de tescil ettirilmiştir.