Silivri Ali Bey Camii
Silivri Ali Bey Camii
Silivri Ali Bey Camii

Silivri Ali Bey Camii

  138 sene evvel 1877-1978 yılında Bulgar ve Rus kuvvetleri Trakyayı işgal ettiler. Bu kuvvetler tüm Trakya’da, geldikleri her kasabada ve Silivri’de Osmanlı eserlerini ve özellikle de camileri yıkarak yok ettiler. Edirne’de o tarihlerde şimdi bulunmayan yüzlerce camii vardı. 600 yıldır Osmanlı hâkimiyeti altında olmasına rağmen sadece Silivri’de Piri Mehmet Paşa Camii Cumhuriyet dönemine erişebildi. Silivri’de Osmanlı eserlerinden 34 köprü gerekli olduğu için Bulgarlar tarafından yıkılmamıştı. Yok edilen camii ve mescitlerin bazıları şunlardır: Alibey Camii, Çakırağa Camii, Danişmend Camii, Kasımpaşa Camii, Kır Camii, Neslişah Sultan Camii, Bodur Camii, Bali Süleyman Camii ve Çakırağa Zaviyesi ve Hanının sadece isimleri kaldı. Hala Silivri kırsalında yüzlerce Bizans ve Roma eserinin ise kalıntıları durmasına rağmen camiler yok olmuştur.

Balkan savaşından sonra gelen muhacirler bu camilerden Alibey Camii kalıntılarının üzerine yeni küçük bir cami yaptılar. 1938 yılında ise Alibey Caminin arsasına bir dispanser inşa edildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında dispanser ve camii ibadete açıktı. 1960 yılında camii arsası Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden istimlâk edilerek hazinenin mülkiyetine aktarılmıştır. Sonra da Tarihi Camiinin kalıntıları ve yapılan yeni camii yıktırılıp arsasına Silivri Devlet Hastanesi yapılmıştır. Halk tarafından yeni yapılan başka camilere bu caminin adını yaşatmak için Alibey Camii ismi verilmiştir. Hala bu bölgedeki mahallenin adı ve caddenin ismi Alibey Mahallesi ve Caddesi olarak kayıtlıdır.2010 yılında ise bu yere hükümet yeni ve modern Silivri Devlet Hastanesi’ni inşa etmiştir.  Eski hastane bu sefer yıktırılmıştır. Silivri’de vatandaşlar tekrar bu arsaya Tarihi Caminin yapılması için ilgili kurumlara başvurmuşlardır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi alanı camii alanı olarak planlara işlemiştir. Bu sefer de CHP li Silivri Belediyesi ve Kent Konseyi afişler asarak Tarihi Camii istemediklerini dile getirmişler, camii yerinin otopark ve ticari alan olmasını istemişlerdir.

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) eski belgelere ulaşıp Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurarak Tarihi Alibey Camii’nin Semavi Eyice, Tahsin Öz’ün de içinde bulunduğu Kurul tarafından Tarihi Eser’in tescilinin yapıldığını ve buranın tescilli bir Tarihi Eser kaydının olması gerektiğini belirttik. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun arşivlerinde bu konuda eski belgeler kaybolmuştur.Silivri Belediyesi de eski tescil belgelerini Kurul’a vermemiştir. 


Dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Selami Albayrak Bulgar kuvvetleri tarafından yıkılan caminin tekrar yapılması için bu sağlık alanını camiye tahsis edilmesini sağlamıştır. 138 sene sonra bu Caminin tekrar kurtarılmasına yardımcı olan Sağlık Müdürüne tüm bu konuda duyarlılığı olanlar ve İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) minnettardır.

Derneğimizce (İSTED) hazırlanan tarihsel araştırma evrakı ile ilgili Kurul'a yapılan tescil başvurusu red edilmiş bunun üzerine Bölge İdare Mahkemesine başvurulmuş olup neticesi beklenmektedir.