Tophane Ocağı Mescidi
Tophane Ocağı Mescidi
Tophane Ocağı Mescidi
Tophane Ocağı Mescidi

Tophane Ocağı Mescidi

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kılıçali Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ile Sanatkârlar Mekebi Sokak arasındaki adada bulunan İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi (Sanatkârlar Mektebi) ile bir yapı bütünlüğü içinde olan Tophane Ocağı Mescidi’nin bânisi Sultan Süleyman Han’dır. 1946 yılında yola isabet etmemesine rağmen yıktırılan Mescid için Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Kurulu’nun 13/XII/1959 tarih 1258 sayılı Kararı’nda yıktırılmasına sebep olanların bulunup cezalandırılması istenmiştir.

Derneğimizce (İSTED) yapılan araştırmalar sonucu elde edilen Tarihî Araştırma evrakı ile Nisan 2018’de ilgili Kurul’a tescili için müracaat edilmiştir.