Nazmi Tekkesi Camii
Nazmi Tekkesi Camii
Nazmi Tekkesi Camii
Nazmi Tekkesi Camii
Nazmi Tekkesi Camii

Nazmi Tekkesi Camii

Şehremini,Tatlıpınar Caddesi ile Baruthâne Sokağının kesiştiği köşede bulunuyordu. Mescid, Çavuşbaşı Yavaşça Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştır. Mescidin minberini, tekkenin şeyhlerinden Nazmi Efendi koydurmuştur.Mescid fevkani idi.

Defterdar Atıf Mustafa Efendi tevhidhaneyi yıktırarak, mescid haline getirmiştir. Bugün arsası, Çapa Tıp Fakültesi tarafından istimlâk edilerek hastane binaları yapılmıştır.